MINH BẢO HƯNG

1

2

3

4

5
6

TẤM ỐP TƯỜNG PROTECT VÂN ĐÁ CẨM THẠCH

Tấm ốp tường PVC

LA PHÔNG PANEL PU, 3 LỚP CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT

Tấm ốp trần la phông panel PU, 3 lớp cách âm cách nhiệt
Triển lãm hội chợ VietBuild
Triển lãm hội chợ Thuận An

HỘP GIẢM TỐC

LOẠI W VUÔNG GÓC
HỢP KIM NHÔM
LOẠI T VUÔNG GÓC
LOẠI WRC VUÔNG GÓC
LOẠI LD VUÔNG GÓC
TỶ SỐ LỚN
LOẠI E VUÔNG GÓC
LOAI LON
HW 40# ~175#
Giá: Liên hệ
VW 40# ~350#
Giá: Liên hệ
UW 40#  ~ 350#
Giá: Liên hệ
LW 50#~ 350#
Giá: Liên hệ
MW 50#~175#
Giá: Liên hệ
LMW 60#~175#
Giá: Liên hệ
VMW 50#~175#
Giá: Liên hệ
UMW 50#~175#
Giá: Liên hệ
LOW 50# ~ 175#
Giá: Liên hệ
HOM 50# ~ 175#
Giá: Liên hệ

MOTOR GIẢM TỐC ĐÀI LOAN

KIỂU NHỎ
KIỂU NGANG
kiểu đứng
MOTOR GIẢM TỐC
Giá: Liên hệ
SH 1/8 HP~5HP
Giá: Liên hệ
SV 1/8 HP~5HP
Giá: Liên hệ
SHB 1/8 HP~5HP
Giá: Liên hệ

BIẾN TẦN DELTA

BIẾN TẦN
MOTOR BỚM NƯỚC
Giá: Liên hệ
BIẾN TẦN
Giá: Liên hệ
BIẾN TẦN 03
Giá: Liên hệ

PULLEY CHỈNH TỐC

PULLEY
PULLEY 04
Giá: Liên hệ
PULLEY 03
Giá: Liên hệ
PULLEY 02
Giá: Liên hệ
PULLEY 01
Giá: Liên hệ